Bursztynowy Szlak Greenways


Bursztynowy Szlak Greenways to międzynarodowa trasa prowadząca od Budapesztu do Morza Bałtyckiego. Od głównej osi szlaku odchodzą także pętle lokalne eksponujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionów, przez które przebiega szlak. Trasa przeznaczona jest dla turystów poruszających się na rowerach. Osoby zainteresowane zwiedzaniem atrakcji na szlaku mogą skorzystać z materiałów przygotowanych na stronie szlaku: map i przewodnika. Dla wytrwałych przygotowano także „Paszport Zielonych Szlaków – Greenways”, w którym można kolekcjonować pieczątki potwierdzające pobyt w poszczególnych miejscach.
Program Bursztynowy Szlak Greenways ma na celu inicjowanie, wpieranie i wzmacnianie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju regionów położonych wzdłuż korytarza biegnącego od Budapesztu przez Kraków po Morze Bałtyckie. [...] W oparciu o atrakcyjną trasę turystyczną, która pod wspólnym znakiem promocyjnym łączy ciekawe miejsca ludzi i ich inicjatywy, chcemy wspierać praktyczne działania związane z turystyką dziedzictwa, ekoturystyką i turystyką industrialną, produktem lokalnym. [...] Nasz szlak tworzą ludzie i z myślą o nich go wytyczamy. Naszym celem nie jest odtworzenie historycznego przebiegu trasy, to zadanie zostawiamy historykom i archeologom.
(Cytat za: oficjalną stroną programu) Koordynatorami Bursztynowego Szlaku Greenways są lokalne grupy działania lub grupy partnerskie zlokalizowane wzdłuż trasy szlaku:
  • GP Łączy nas Babia Góra,
  • LGD Gościniec 4 Żywioły,
  • Forum dla Nowej Huty,
  • GP Krzemienny Krąg,
  • Oddzial PTTK w Lipsku,
  • GP Lokomotywa,
  • GP Cudu nad Wisłą,
  • LGD Zakole Dolnej Wisły.

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=bursztynowy-szlak-greenways-szlak-ogolnopolski