Dolnośląski Szlak Zamków i Pałaców


W województwie dolnośląskim możemy znaleźć wiele zabytkowych zamków i pałaców.

Aż do 1945 r. większość z nich była użytkowana. Po wojnie były one najczęściej przekazywane Państwowym Gospodarstwom Rolnym, inne służyły jako szkoły czy ośrodki wypoczynkowe. Obecnie część z nich jest odbudowywana i restaurowana, ale nadal wiele zamków i pałaców pozostaje nieznanych lub zapomnianych. Dlatego też, aby przywrócić pamięć o nich, został utworzony Szlak Dolnośląskich Zamków i Pałaców.

W skład szlaku wchodzi 68 obiektów z różnych okresów historycznych (od 2. poł. XII do 1. poł. XX w.). Na liście znajdują się pałace, zamki, wille i dwory, zarówno królewskie, jak i szlacheckie czy mieszczańskie. Obecnie niektóre z nich są nadal wykorzystywane, np. jako hotele, inne popadły w ruinę. Większość otoczona jest założeniami parkowymi. Szlak ma również walory przyrodnicze. Część obiektów znajduje się na terenach Parków Krajobrazowych Doliny Baryczy, Doliny Bystrzycy oraz Doliny Bobru. Szlak nie narzuca określonych tras, dlatego każdy może sam zaplanować, które obiekty chce zobaczyć. Jest on przewidziany głównie dla osób zmotoryzowanych. Do poszczególnych punktów najłatwiej dotrzeć samochodem lub rowerem, ale można również skorzystać z komunikacji autobusowej.

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=dolnoslaski-szlak-zamkow-i-palacow