Dwór w Łęgu Tarnowskim


Nieopodal Tarnowa rozciągają się zabudowania wsi Łęg Tarnowski, wśród której zachował się murowany dwór utrzymany w duchu neorenesansu wzniesiono w latach 1885-1892. Od bramy wjazdowej wiedzie do dworu alejka obsadzona geometrycznie przyciętymi krzewami bukszpanu, zakończona kolistym podjazdem. Dwór jest zwartym, murowanym budynkiem nakrytym wysokim, czterospadowym dachem. Każda z elewacji dworu została urozmaicona elementem architektonicznym: wieżą, portykiem, tarasem. Front budynku zdobi trójarkadowy portyk wgłębny wsparty na dwóch kolumnach, nad którym znajduje się galeria z dekoracją sgraffitową na ścianach. Po wschodniej stronie dostawiona jest wysoka wieża, a w elewacji ogrodowej szeroki taras z kamienną balustradą i schodami. Zewnętrzne ściany dworu oraz wieży zdobi obiegający je dokoła fryz sgraffitowy z przedstawieniami zwierząt. Na obramieniach okien i drzwi umieszczono szereg plastycznych masek kobiecych i męskich, stworów morskich, lwich głów, a także wiązek kwiatów. Na narożach budynku widoczne są dwa kartusze herbowe: z herbem Jelita rodu Dobrzyńskich oraz Poraj Męcińskich. Mocno wysunięty okap dachu wspierają rzeźbione drewniane wsporniki, a hełm wieży pokrywa wielobarwna dachówka. Wokół dworu rozpościera się czterohektarowy park, założony zapewne po połowie XIX w.

Adres: ul. Tarnowska 158, 33-131 Łęg Tarnowski

WWW: http://www.zabno.pl/index.php?strona=00327 2.

Email: dworek_leg@wp.pl

Telefon: 14 645 11 87