Dwór w Laskowej


Dwór wzniesiono pomiędzy 2. poł. XVI a 1. poł. XVII w. W 1688 r. zadłużone dobra Laskowa Górna i Dolna zostały zakupione przez biskupa krakowskiego Jana Małachowskiego. Rok później biskup przekazał Laskową krakowskiemu Zgromadzeniu Księży Misjonarzy, którzy rozbudowali istniejący dwór i urządzili w nim kaplicę. W ich rękach Laskowa pozostawała do lat 80. XVIII w., kiedy to obiekt uległ sekularyzacji. W XIX w. dwór z zabudowaniami gospodarczymi i ziemią kupili Skrzyńscy, a od nich, w poł. XIX stulecia, Żochowscy. W 1924 r. Laskowa trafiła w ręce rodziny Michałowskich. Po wojnie majątek odebrano właścicielom i dwór popadł w ruinę. W połowie lat 90. XX w. dwór został odzyskany przez ostatnich właścicieli, państwa Michałowskich, i od tego czasu jest systematycznie odnawiany. Dwór zbudowano na kamiennych fundamentach, z modrzewiowych bali w konstrukcji zrębowej i otynkowano. Parterowy budynek nakrywa wysoki, gontowy dach łamany, nazywany dachem polskim, w typie zwanym krakowskim. Podłużna sala, pełniąca kiedyś rolę kaplicy, ma bogatą dekorację stropu oraz obiegający pomieszczenie fryz podstropowy. Zdobienia zostały wykonane w 2. poł. XVII w. (opracowanie: Justyna Kulczycka)

Adres: Laskowa 757, 34-603 Laskowa, Polska

WWW: http://www.laskowa.beskid.org/

Email: laskowa.dwor@wp.pl

Telefon: 18 33 33 040, 606 65 45 39