Kolonia Kolejowa w Nowym Sączu


W Nowym Sączu w latach 1874-1876 powstała linia kolei żelaznej, a nieco później towarzyszące jej Warsztaty Kolejowe. Budowa dworca spowodowała, że miasto rozwijało się w jego kierunku, zajmując nowe tereny, które włączano w granice Nowego Sącza. Na takim miejscu, w pobliżu dworca, z inicjatywy pracowników Warsztatów Kolejowych powstało pod koniec XIX w. osiedle nazywane Kolonią Kolejową. Decyzja o jego budowie został podjęta w 1890 r., a rok później w Wiedniu opracowano plany kolonii. Przewidywały one budowę ok. stu domów dwu-, cztero- i wielorodzinnych. Każdy z budynków usytuowany był na wydłużonej działce mieszczącej ogród i niewielkie zabudowania gospodarcze w głębi. Działki zgrupowane w większe bloki, były rozdzielone regularną siatką ulic przecinających się pod kątem prostym. W pobliżu Kolonii wzniesiono także budynki użyteczności publicznej, m.in. szkołę im. Władysława Jagiełły, kościół pw. św. Elżbiety, piętrowy Dom Robotniczy. W tym ostatnim działała czytelnia, teatr amatorski, była także sala przeznaczona dla chóru i orkiestry. W 1972 r. powstał pomysł wyburzenia kolonii, jednak sprzeciw ówczesnego konserwatora zabytków dr Hanny Pieńkowskiej udaremnił ten zamiar. (opracowanie: Justyna Kulczycka)

Adres: hrabiego Maurycego Zamojskiego 7, Nowy Sącz, Polska

WWW: http://www.nowysacz.pl/kolonia-kolejowa-zwana-stara-kolonia

Email: brak

Telefon: brak