Kościół i klasztor oraz szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie


Klasztor i kościół na krakowskim Kazimierzu należały dawniej do Trynitarzy. Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej powstał w latach 1739-1758, wg projektu Franciszka Placidiego. W podobnym czasie powstały zabudowania klasztorne. Gdy zakon Trynitarzy zlikwidowano, kościół przez krótki czas pełnił rolę magazynu, a w 1812 zespół przejęli bonifratrzy (przeniesieni tu ze swej siedziby przy ul. św. Jana). Kościół stojący tuż przy ulicy Krakowskiej ma poźnobarokową fasadę, wejście mieści się w głębokiej arkadzie z kutą bramą. Kościół jest jednonawowy, z niewielkimi bocznymi kaplicami oraz węższym niż nawa prezbiterium. Uwagę zwraca wielobarwna polichromia iluzjonistyczna pokrywająca sklepienie i ściany, autorstwa Józefa Piltza. Klasztor przylega do kościoła i zajmuje narożnik ul. Krakowskiej i Trynitarskiej. Założony na planie kwadratu, składa się z czterech skrzydeł, wewnątrz których mieści się wirydarz. W krużgankach można obejrzeć galerię portretów osób związanych z klasztorem oraz dekorowane ornaty. Z krużganków prowadzą wejścia do refektarza, rozmównic, muzeum klasztornego i sąsiadującego z kościołem oratorium. W podziemiach, gdzie znajdują się krypty grobowe trynitarzy, widoczne są mury prawdopodobnie średniowiecznych budowli. Pomiędzy klasztorem a budynkiem szpitala rozciąga się ogród, w głębi którego stoi dawna kaplica pogrzebowa.

Adres: klasztor: ul. Krakowska 48, 31-066 Kraków szpital: ul. Trynitarska 11, 31-061 Kraków

WWW: http://www.bonifratrzy.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=20&menu_id=58&page=10

Email: konwent@bonifratrzy.krakow.pl

Telefon: 12 430 61 22