Kościół i klasztor Klarysek w Starym Sączu


Od początku ogromną rolę w życiu Starego Sącza odgrywał klasztor Klarysek, które z podkrakowskiej skały sprowadziła do miasta św. Kinga w XIII w. (zrzekła się na rzecz klasztoru swoich sądeckich posiadłości). W tym czasie rozpoczęto budowę na skraju miasta, zgodnie z obowiązującymi w średniowieczu zasadami lokalizacji klasztorów franciszkańskich. Do wnętrza otoczonego murami kompleksu klasztornego prowadzi brama zwieńczona wieżą zegarową. Przy obszernym dziedzińcu znajdują się: ołtarz polowy, dawny dom kapelana (dziś muzeum klasztorne), furta klasztorna oraz kościół pw. św. Trójcy. Gotycka budowla skrywa barokowe wnętrze. W prezbiterium są trzy ołtarze (główny z obrazem św. Trójcy i ze stiukową sceną Wniebowzięcia NMP oraz boczne św. Klary i św. Antoniego), których rzeźbiarska oprawę wykonał Baltazar Fontana (XVII w) oraz prowadzące do zakrystii XVII-wieczne drzwi z malowanymi scenami z życia św. Kingi i jej męża Bolesława Wstydliwego. W nawie szczególną uwagę zwracają ołtarze MB Pocieszycielki Strapionych oraz św. Kingi (oba z XVII w), a także barokowa ambona z przedstawieniem drzewa Jessego. W kaplicy św. Kingi znajduje się drewniana figura księżnej z XV w, a na ołtarzu srebrna trumienka mieszcząca jej relikwie. Ściany kaplicy, oratorium oraz nawy pokrywa XVIII-wieczna polichromia Feliksa Derysarza.

Adres: Plac św. Kingi 1, 33-340 Stary Sącz

WWW: http://www.klaryski.stary.sacz.pl/pl

Email: sekretariat@klaryski.sacz.pl

Telefon: 18 446 04 99