Katedra pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Tarnowie


Dogodne położenie Tarnowa na szlaku handlowym sprawiło, że wyrósł on na znaczący ośrodek gospodarczo-administracyjny i artystyczny. Przez wieki był miastem prywatnym, należącym do Leliwitów. Na północny zachód od Rynku znajduje się prostokątny plac Katedralny, przy którym stoi katedra, górująca wieżą nad miastem. Tę gotycką budowlę wzniesiono ok. 1400 r., a w kolejnych wiekach rozbudowywano i upiększano. Kościół ma formę bazyliki, z węższym niż nawa, wielobocznie zakończonym prezbiterium i kwadratową, pięciokondygnacyjną wieżą przy ścianie zachodniej. Katedra ma w sobie wiele artystycznych śladów minionych epok. Najlepiej widać je w kolejno dobudowywanych kaplicach i kruchtach, które z czasem utworzyły nawy boczne świątyni. Zachwycają zwłaszcza gotyckie, misterne sklepienia gwiaździste w kaplicach Rozesłania i św. Anny oraz w kruchcie południowej. Nagrobki w tarnowskiej katedrze wyróżniają się wysokim poziomem artystycznym, często wykonywali je najsłynniejsi mistrzowie pracujący dla dworu królewskiego (m.in. Bartłomiej Berecci i Jan Maria Padovano). Prezentowane są tu style od gotyku po wiek XX. (opracowanie: Katarzyna Nowak)

Adres: Muzeum Diecezjalne, Plac Katedralny 6, Tarnów, Polska

WWW: http://www.katedra.tarnow.opoka.org.pl/index.html

Email: tarnow_katedra@diecezja.tarnow.pl

Telefon: 14 622 24 50