Kaplica Firlejów przy kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Bejscach


Miejscowość Bejsce jest położona na północny wschód od Krakowa, w niewielkiej odległości od drogi prowadzącej do Sandomierza. Znajduje się tam średniowieczny kościół pw. św. Mikołaja. Do południowej ściany nawy kościoła przylega kaplica otwarta do nawy półkolistą arkadą. Nosi ona wezwanie Najświętszej Marii Panny, lecz ze względu na rolę, jaką pełni kaplicy grobowej rodu Firlejów nazywana jest Firlejowską. Ufundował ją wojewoda krakowski Mikołaj Firlej, dyplomata i poseł na dworze Stefana Batorego, a później Zygmunta III Wazy. Autorem kaplicy jest prawdopodobnie Tomasz Nikiel z Pińczowa. Wzniesiona w latach 1594-1601 budowla jest jednym z najwybitniejszych osiągnięć architektury manieryzmu. Kaplica Firlejowska została zbudowana na planie kwadratu i nakryta kopułą z latarnią. Ten wyraźnie wyodrębniający się w architekturze typ kaplic kopułowych o przeznaczeniu mauzoleum rodowego wywodzi się od wawelskiej kaplicy Zygmuntowskiej. Z zewnątrz kaplica jest oszczędnie dekorowana; jedynie na latarni kopuły można dostrzec detale rzeźbiarskie. We wnętrzu proste i skromne podziały architektoniczne ścian kontrastują z bogato rzeźbionym kamiennym ołtarzem oraz nagrobkiem M. Firleja, przedstawionego tu w pełnej zbroi, i jego pierwszej żony, Elżbiety z Ligęzów. Postacie zmarłych klęczą, adorując krzyż znajdujący się pośrodku nich. Na architektonicznej obudowie nagrobka kłębią się plastycznie przedstawione fantastyczne stwory: skrzydlate smoki, węże i roślinno-zwierzęce hybrydy.

Adres: 28-512 Bejsce 232

WWW: http://www.parafiabejsce.pl

Email: parafia@parafiabejsce.pl

Telefon: 41 351 10 30