Dwór z Drogini w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie


Drewniany dwór z Drogini, który odtworzono w wygiełzowskim skansenie, został wzniesiony przez Adama Jordana ok. 1730 r. Przez prawie trzy stulecia dwór ten znajdował się w Drogini, wsi położonej pomiędzy Myślenicami a Dobczycami, na prawym brzegu Raby. Wieś ta należała w średniowieczu do klasztoru szczyrzyckiego, a od XVI w. do rodu Jordanów, którzy założyli tutaj folwark. Dwór zbudowany w XVIII w. jako budynek drewniany, parterowy, o konstrukcji zrębowej został przekształcony w 2. poł. XIX w. dobudowano portyk filarowo-kolumnowy ozdobiony herbem Nowina. Wówczas dobra drogińskie należały do rodziny Bzowskich. Kolejna zmiana bryły dworu nastąpiła w czasie rozbudowy w 1908 r., kiedy to dobudowano piętrowy ryzalit i werandę oraz zmieniono wygląd wnętrz. Majątek Bzowskich po 1945 r. znacjonalizowano, a w dworze mieściła się m.in. szkoła rolnicza. W połowie lat 80., w związku z budową sztucznego Jeziora Dobczyckiego, na którego terenie znalazł się dwór, zdecydowano o jego przeniesieniu. Dwór rozebrano, a oznaczone elementy ułożono na placu przy zakładzie Unitry w Osieczanach. (opracowanie: Karolina Słowik)

Adres: Dwór z Drogini, Podzamcze 1, 32-551 Wygiełzów, Polska

WWW: http://www.mnpe.pl/

Email: sekretariat@mnpe.pl

Telefon: 32 613 40 62