Gospodarstwo Pasieczne Jerzy Joniec


Jerzy Joniec jest rzeczoznawcą chorób pszczelich, mistrzem pszczelarstwa, hodowcą matek pszczelich oraz właścicielem 160 rdzin pszczelich zlokalizowanych z trzech pasiekach: w Laskowej, Kamionce i Strzeszycach.

TU MOŻESZ KUPIĆ:  rożne rodzaje miodu i produkty pszczelarskie
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU PRODUKTÓW: gospodarstwo, imprezy lokalne w ramach projektu Produkt Lokalny Małopolska
ADRES: Strzeszyce 23, 34- 603 Ujanowice
WIĘCEJ NA: 
www.zapiecem.vns.pl

Telefon: 696251189; 183333001