Gospodarstwo Pasieczne Maria Orzeł


Gospodarstwo rolne prowadzone ekologicznie.

TU MOŻESZ KUPIĆ:  rożne rodzaje miodu i produkty pszczelarskie
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU PRODUKTÓW: gospodarstwo, imprezy lokalne w ramach projektu Produkt Lokalny Małopolska
ADRES: Gospodarstwo Pasieczne Niezwojowice 23, 32-109 Pałecznica
WIĘCEJ NA: 
www.krolestwopszczol.eu

Telefon: 18 33 34 116; 721 768 517